Ce fac în cazul în care sunt afectat de inundații? | Întrebări și răspunsuri

Actualizat pe 09.01.2024

INFORMAȚII UTILE PENTRU ASIGURAȚII AFECTAȚI DE PRODUCEREA INUNDAȚIILOR CA DEZASTRE NATURALE

Inundațiile reprezintă, de cele mai multe ori, un test al capacității de răspuns al unei comunități. Acestea sunt însoțite mereu de efecte negative, atât din punct de vedere economic, dar și social și ecologic.

În fiecare an se produc daune semnificative gospodăriilor românilor din aproape toată țara ca urmare a inundațiilor. Printre cauzele care amplifică efectele dezastruoase ale inundațiilor sunt: despăduririle, gradul mare de urbanizare, amplasarea de locuințe în zone inundabile, sedimentele care se depun pe albiile râurilor, dar și schimbările climatice tot mai evidente din ultimii ani.

În acest context, asigurările de locuințe pot veni în sprijinul tuturor celor afectați de calamități naturale, inclusiv de inundații.

În prezent, în România există două tipuri de asigurări pentru locuințe care acoperă inundațiile (încadrate ca dezastru natural): polița obligatorie pentru locuință, reglementată prin Legea nr. 260/2008 actualizată prin Legea 115/2023 și polițele facultative pentru locuințe.

UNSAR – Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România vine în sprijinul asiguraților (afectați sau care ar putea fi afectați la un moment dat de inundații) prin oferirea de informații necesare pentru a putea primi despăgubiri din partea companiilor de asigurări.

INFORMAȚII UTILE PENTRU DEȚINĂTORII POLIȚELOR DE ASIGURARE OBLIGATORIE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE (PAD)

1. Sunt asigurat/beneficiar al unei asigurări obligatorii a locuinței (PAD) și am fost inundat de revărsarea apelor (fenomen natural). Cum procedez pentru a putea beneficia de sprijinul companiei de asigurări?

În România, asigurările obligatorii de locuințe sunt încheiate de PAID – Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, prin intermediul societăților de asigurare sau prin alte canale de distribuție, cum ar fi instituțiile bancare sau companiile de brokeraj de asigurări.

Primul pas este să discutați cu un reprezentant al societății la care ați încheiat polița de asigurare obligatorie a locuinței. De asemenea, puteți lua legătura cu un reprezentant PAID (contact: 021 9930).

În cazul în care locuința dumneavoastră a fost inundată, puteți urma acești pași:

a. Anunțați autoritățile competente cu privire la calamitatea cu care vă confruntați:
• Unitatea județeană a Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU)
• Primăria localității unde se află locuința asigurată, prin Serviciul Voluntar de Situații de Urgență / Comitetul Local pentru Situații de Urgență

b. Luați măsurile necesare pentru limitarea pagubei și prevenirea degradărilor ulterioare – încercați să scoateți apa din spațiile inundate și să consolidați zonele prin care se produce inundația, prin așezarea de saci de nisip care pot opri apa.

c. Luați legătura cu asigurătorul emitent al poliței PAD – puteți anunța producerea inundației în termen de cel mult 60 de zile de la data producerii, pentru avizarea daunei și întocmirea dosarului în urma căruia veți putea fi despăgubit.

2. De ce acte am nevoie pentru completarea dosarului de daună?

În primul rând, aveți nevoie de avizarea daunei și de documentele emise de autoritățile competente, din care să reiasă cauzele și împrejurările producerii sau apariției inundației – Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență (ISU), Serviciul Voluntar pentru
Situații de Urgență (SVSU) / Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU) din cadrul Primăriei.

În plus, veți avea nevoie de:
• actul dumneavoastră de identitate (copie)
• actul de proprietate al locuinței asigurate (copie) – poate fi un contract de vânzare cumpărare, contract de donație, certificat de moștenitor, autorizație de construcție împreună cu procesul verbal de recepție finală a lucrării, proces verbal de adjudecare a bunului imobil în urma unei licitații, alte titluri de proprietate prevăzute de lege.

În urma constatării, inspectorii de daună pot solicita acte suplimentare, în funcție de specificul situației.

3. Care este valoarea despăgubirii la care mă pot aștepta?

Conform contractului de asigurare, suma asigurată pe polițele obligatorii PAD este de 100.000 lei sau de 50.000 lei, în funcție de tipul construcției. Astfel, există două tipuri de locuințe – tip A (construcție cu structură de rezistență din beton armat, metal ori lemn sau cu pereți exteriori din piatră, cărămidă arsă, lemn ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic), respectiv tip B (construcție cu pereți exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic).

Suma asigurată este menționată în polița PAD. Aceasta reprezintă valoarea maximă a despăgubirii pe care o puteți primi pentru daunele înregistrate, dar în cazul în care există și o asigurare facultativă a locuinței, valoarea maximă a despăgubirii poate reprezenta valoarea totală a daunei, în funcție de suma asigurată a locuinței.

INFORMAȚII UTILE PENTRU DEȚINĂTORII POLIȚELOR DE ASIGURARE FACULTATIVĂ A LOCUINȚEI

1. Cum pot beneficia de despăgubiri aferente poliței mele facultative pentru locuință?

Vă recomandăm să luați legătura cu asigurătorul dumneavoastră pentru a stabili detaliile
referitoare la daunele produse, conform celor menționate în contractul de asigurare.
Important de reținut este faptul că pentru a putea beneficia de despăgubire, avizarea daunei să se facă imediat după producerea evenimentului. Pentru informații precise citiți cu atenție clauzele poliței de asigurare pe care ați încheiat-o și care reglementează procedura de despăgubire în cazul producerii riscului asigurat.
În funcție de politica fiecărei companii de asigurări, acestea pot oferi servicii diverse pentru notificarea daunelor – call center, aplicație sau pe site-ul acestora. În momentul avizării unei daune ar trebui să știți să răspundeți la anumite întrebări legate de locul unde s-a produs evenimentul și avariile suferite, precum și cauzele și împrejurările în care s-a produs sau apreciați că s-a produs evenimentul. De altfel, ar trebui să cunoașteți detalii din polița de asigurare sau orice alte informații cu ajutorul cărora să poată fi identificată asigurarea în bazele de date ale companiei de asigurări.
Având în vedere evoluția nevoilor noastre spre servicii digitalizate, majoritatea asigurătorilor oferă, în anumite cazuri, și o altă variantă mai rapidă pentru avizarea daunelor – autoconstatarea. Aceasta este o soluție care reduce timpul de instrumentare a dosarului și simplifică procesul de constatare a daunelor. Astfel, constatarea daunei este efectuată direct de către asigurat, iar în funcție de politicile fiecărui asigurător, putem beneficia de plata mult mai rapidă a daunelor.
Societatea de asigurări efectuează constatarea și evaluarea daunelor, conform termenilor și condițiilor contractuale.

PENTRU ALTE ÎNTREBĂRI ȘI INFORMAȚII SUPLIMENTARE, VĂ INVITĂM SĂ

 • Luați legătura direct cu asigurătorul sau consultantul dumneavoastră în asigurări, pentru a verifica toate prevederile existente în contractul dumneavoastră de asigurare;
 • Accesați informațiile despre polița PAD, pe care le regăsiți aici;
 • Consultați resursele Asiguropedia, disponibile aici.


MINI-GHID ÎN CAZ DE URGENȚĂ

În cazul producerii inundației:

 • respectați recomandările transmise de către autorități;
 • dacă este necesară evacuarea, deplasați-vă imediat spre o zonă înaltă din apropiere, precizată de către autorități;
 • întrerupeți instalațiile de alimentare cu energie electrică, apă și gaze.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați recomandările autorităților publice – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – cu privire la măsurile de prevenție înainte, în timpul și după producerea unei inundații, disponibile aici.

 

DESCARCĂ BROȘURA

2024-01-17T13:00:00+00:00 24 iunie 2020|Bunuri, Casa Ta, Ce faci in caz de, Locuinta|

Alege superstiţia care te reprezintă:

 • superstitii
 • superstitii
 • superstitii
 • superstitii
 • superstitii
 • superstitii
 • superstitii
 • superstitii
 • superstitii
 • superstitii
 • superstitii
 • superstitii
 • superstitii
 • superstitii
 • superstitii
 • superstitii
 • superstitii
 • superstitii
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019